Peeking at file "demo_app1/languages/pl-pl.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
# coding: utf-8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;Uaktualnij&quot; jest dodatkowym wyrażeniem postaci &quot;pole1=&#x27;nowawartość&#x27;&quot;. Nie możesz uaktualnić lub usunąć wyników z JOIN:',
'%s rows deleted': 'Wierszy usuniętych: %s',
'%s rows updated': 'Wierszy uaktualnionych: %s',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'About': 'About',
'Access Control': 'Access Control',
'Administrative Interface': 'Administrative Interface',
'Administrative interface': 'Kliknij aby przejść do panelu administracyjnego',
'Ajax Recipes': 'Ajax Recipes',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin is disabled because insecure channel',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Are you sure you want to delete this object?',
'Available databases and tables': 'Dostępne bazy danych i tabele',
'Buy this book': 'Buy this book',
'cache': 'cache',
'Cannot be empty': 'Nie może być puste',
'Change Password': 'Change Password',
'change password': 'change password',
'Check to delete': 'Zaznacz aby usunąć',
'Client IP': 'Client IP',
'Community': 'Community',
'Components and Plugins': 'Components and Plugins',
'Controller': 'Controller',
'Copyright': 'Copyright',
'Created By': 'Created By',
'Created On': 'Created On',
'Current request': 'Aktualne żądanie',
'Current response': 'Aktualna odpowiedź',
'Current session': 'Aktualna sesja',
'customize me!': 'dostosuj mnie!',
'data uploaded': 'dane wysłane',
'Database': 'Database',
'database': 'baza danych',
'database %s select': 'wybór z bazy danych %s',
'db': 'baza danych',
'DB Model': 'DB Model',
'Delete:': 'Usuń:',
'Demo': 'Demo',
'Deployment Recipes': 'Deployment Recipes',
'Description': 'Description',
'design': 'projektuj',
'Documentation': 'Documentation',
"Don't know what to do?": "Don't know what to do?",
'done!': 'zrobione!',
'Download': 'Download',
'E-mail': 'E-mail',
'Edit': 'Edit',
'Edit current record': 'Edytuj aktualny rekord',
'edit profile': 'edit profile',
'Edit Profile': 'Edit Profile',
'Edit This App': 'Edit This App',
'Email and SMS': 'Email and SMS',
'enter an integer between %(min)g and %(max)g': 'enter an integer between %(min)g and %(max)g',
'Errors': 'Errors',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'FAQ': 'FAQ',
'First name': 'First name',
'Forms and Validators': 'Forms and Validators',
'Free Applications': 'Free Applications',
'Group ID': 'Group ID',
'Groups': 'Groups',
'Hello World': 'Witaj Świecie',
'Home': 'Home',
'How did you get here?': 'How did you get here?',
'Import/Export': 'Importuj/eksportuj',
'Index': 'Index',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'Internal State': 'Stan wewnętrzny',
'Introduction': 'Introduction',
'Invalid email': 'Invalid email',
'Invalid Query': 'Błędne zapytanie',
'invalid request': 'Błędne żądanie',
'Is Active': 'Is Active',
'Last name': 'Last name',
'Layout': 'Layout',
'Layout Plugins': 'Layout Plugins',
'Layouts': 'Layouts',
'Live Chat': 'Live Chat',
'located in the file': 'located in the file',
'login': 'login',
'Login': 'Zaloguj',
'logout': 'logout',
'Logout': 'Logout',
'Lost Password': 'Przypomnij hasło',
'Lost password?': 'Lost password?',
'Main Menu': 'Main Menu',
'Menu Model': 'Menu Model',
'Modified By': 'Modified By',
'Modified On': 'Modified On',
'My Sites': 'My Sites',
'Name': 'Name',
'New Record': 'Nowy rekord',
'new record inserted': 'nowy rekord został wstawiony',
'next 100 rows': 'następne 100 wierszy',
'No databases in this application': 'Brak baz danych w tej aplikacji',
'Object or table name': 'Object or table name',
'Online examples': 'Kliknij aby przejść do interaktywnych przykładów',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'Origin': 'Origin',
'Other Plugins': 'Other Plugins',
'Other Recipes': 'Other Recipes',
'Overview': 'Overview',
'Password': 'Password',
'Plugins': 'Plugins',
'Powered by': 'Powered by',
'Preface': 'Preface',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'Python': 'Python',
'Query:': 'Zapytanie:',
'Quick Examples': 'Quick Examples',
'Recipes': 'Recipes',
'record': 'record',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'Record ID': 'Record ID',
'record id': 'id rekordu',
'Register': 'Zarejestruj',
'register': 'register',
'Registration identifier': 'Registration identifier',
'Registration key': 'Registration key',
'Remember me (for 30 days)': 'Remember me (for 30 days)',
'Reset Password key': 'Reset Password key',
'Role': 'Role',
'Rows in table': 'Wiersze w tabeli',
'Rows selected': 'Wybrane wiersze',
'selected': 'wybranych',
'Semantic': 'Semantic',
'Services': 'Services',
'state': 'stan',
'Stylesheet': 'Stylesheet',
'Support': 'Support',
'Sure you want to delete this object?': 'Czy na pewno chcesz usunąć ten obiekt?',
'table': 'tabela',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '&quot;Zapytanie&quot; jest warunkiem postaci &quot;db.tabela1.pole1==&#x27;wartość&#x27;&quot;. Takie coś jak &quot;db.tabela1.pole1==db.tabela2.pole2&quot; oznacza SQL JOIN.',
'The Core': 'The Core',
'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view': 'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view',
'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view %s': 'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view %s',
'The Views': 'The Views',
'This App': 'This App',
'This email already has an account': 'This email already has an account',
'Timestamp': 'Timestamp',
'Twitter': 'Twitter',
'unable to parse csv file': 'nie można sparsować pliku csv',
'Update:': 'Uaktualnij:',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...) for NOT to build more complex queries.': 'Użyj (...)&amp;(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...) jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań.',
'User %(id)s Logged-in': 'User %(id)s Logged-in',
'User ID': 'User ID',
'Videos': 'Videos',
'View': 'View',
'Welcome': 'Welcome',
'Welcome %s': '\r\n SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'Welcome to web2py!': 'Welcome to web2py!',
'Which called the function': 'Which called the function',
'Which called the function %s located in the file %s': 'Which called the function %s located in the file %s',
'Working...': 'Working...',
'You are successfully running web2py': 'You are successfully running web2py',
'You can modify this application and adapt it to your needs': 'You can modify this application and adapt it to your needs',
'You visited the url': 'You visited the url',
'You visited the url %s': 'You visited the url %s',
'Zaloguj': 'Zaloguj',
}