Peeking at file "demo_app1/languages/tr.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
# coding: utf-8
{
'!langcode!': 'tr',
'!langname!': 'Türkçe',
'%s %%(shop)': '%s %%(shop)',
'%s %%(shop[0])': '%s %%(shop[0])',
'%s %%{quark[0]}': '%s %%{quark[0]}',
'%s %%{shop[0]}': '%s %%{shop[0]}',
'%s %%{shop}': '%s %%{shop}',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'@markmin\x01**Hello World**': '**Merhaba Dünya**',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'About': 'Hakkında',
'Access Control': 'Erişim Denetimi',
'Administrative Interface': 'Yönetim Arayüzü',
'Ajax Recipes': 'Ajax Tarifleri',
'An error occured, please %s the page': 'Bir hata meydana geldi, lütfen sayfayı %s',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Bu nesneyi silmek istediğinden emin misin?',
'Buy this book': 'Bu kitabı satın alın',
'Cannot be empty': 'Boş bırakılamaz',