Peeking at file "demo_app2/languages/cs.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
# coding: utf-8
{
'!langcode!': 'cs-cz',
'!langname!': 'čeština',
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': 'Kolonka &quot;Upravit&quot; je nepovinný výraz, například &quot;pole1=&#x27;nováhodnota&#x27;&quot;. Výsledky databázového JOINu nemůžete mazat ani upravovat.',
'"User Exception" debug mode. An error ticket could be issued!': '&quot;User Exception&quot; debug mode. An error ticket could be issued!',
'%%{Row} in Table': '%%{řádek} v tabulce',
'%%{Row} selected': 'označených %%{řádek}',
'%s %%{row} deleted': '%s smazaných %%{záznam}',
'%s %%{row} updated': '%s upravených %%{záznam}',
'%s selected': '%s označených',
'%Y-%m-%d': '%d.%m.%Y',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%d.%m.%Y %H:%M:%S',
'(requires internet access)': '(vyžaduje připojení k internetu)',
'(requires internet access, experimental)': '(requires internet access, experimental)',
'(something like "it-it")': '(například "cs-cs")',
'@markmin\x01(file **gluon/contrib/plural_rules/%s.py** is not found)': '(soubor **gluon/contrib/plural_rules/%s.py** nenalezen)',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'@markmin\x01Searching: **%s** %%{file}': 'Hledání: **%s** %%{soubor}',
'About': 'O programu',
'About application': 'O aplikaci',
'Access Control': 'Řízení přístupu',
'Add breakpoint': 'Přidat bod přerušení',
'Additional code for your application': 'Další kód pro Vaši aplikaci',
'Admin design page': 'Admin design page',
'Admin language': 'jazyk rozhraní',
'Administrative interface': 'pro administrátorské rozhraní klikněte sem',
'Administrative Interface': 'Administrátorské rozhraní',
'administrative interface': 'rozhraní pro správu',
'Administrator Password:': 'Administrátorské heslo:',
'Ajax Recipes': 'Recepty s ajaxem',
'An error occured, please %s the page': 'An error occured, please %s the page',
'and rename it:': 'a přejmenovat na:',
'appadmin': 'appadmin',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin je zakázaná bez zabezpečeného spojení',
'Application': 'Application',
'application "%s" uninstalled': 'application "%s" odinstalována',
'application compiled': 'aplikace zkompilována',
'Application name:': 'Název aplikace:',
'are not used': 'nepoužita',
'are not used yet': 'ještě nepoužita',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Opravdu chcete odstranit tento objekt?',
'Are you sure you want to uninstall application "%s"?': 'Opravdu chcete odinstalovat aplikaci &quot;%s&quot;?',
'arguments': 'arguments',
'at char %s': 'at char %s',
'at line %s': 'at line %s',
'ATTENTION:': 'ATTENTION:',
'ATTENTION: TESTING IS NOT THREAD SAFE SO DO NOT PERFORM MULTIPLE TESTS CONCURRENTLY.': 'ATTENTION: TESTING IS NOT THREAD SAFE SO DO NOT PERFORM MULTIPLE TESTS CONCURRENTLY.',
'Available Databases and Tables': 'Dostupné databáze a tabulky',
'back': 'zpět',
'Back to wizard': 'Back to wizard',
'Basics': 'Basics',
'Begin': 'Začít',
'breakpoint': 'bod přerušení',
'Breakpoints': 'Body přerušení',
'breakpoints': 'body přerušení',
'Buy this book': 'Koupit web2py knihu',
'Cache': 'Cache',
'cache': 'cache',
'Cache Keys': 'Klíče cache',
'cache, errors and sessions cleaned': 'cache, chyby a relace byly pročištěny',
'can be a git repo': 'může to být git repo',
'Cancel': 'Storno',
'Cannot be empty': 'Nemůže být prázdné',
'Change Admin Password': 'Změnit heslo pro správu',
'Change admin password': 'Změnit heslo pro správu aplikací',
'Change password': 'Změna hesla',
'check all': 'vše označit',
'Check for upgrades': 'Zkusit aktualizovat',