Peeking at file "demo_app2/languages/pl.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
# coding: utf-8
{
'!langcode!': 'pl',
'!langname!': 'Polska',
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;Uaktualnij&quot; jest dodatkowym wyrażeniem postaci &quot;pole1=&#x27;nowawartość&#x27;&quot;. Nie możesz uaktualnić lub usunąć wyników z JOIN:',
'%s %%{row} deleted': 'Wierszy usuniętych: %s',
'%s %%{row} updated': 'Wierszy uaktualnionych: %s',
'%s selected': '%s wybranych',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'About': 'About',
'Access Control': 'Access Control',
'Administrative Interface': 'Administrative Interface',
'Administrative interface': 'Kliknij aby przejść do panelu administracyjnego',
'Ajax Recipes': 'Ajax Recipes',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'administracja aplikacji wyłączona z powodu braku bezpiecznego połączenia',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Are you sure you want to delete this object?',
'Authentication': 'Uwierzytelnienie',
'Available Databases and Tables': 'Dostępne bazy danych i tabele',
'Buy this book': 'Buy this book',
'cache': 'cache',
'Cache': 'Cache',
'Cache Keys': 'Cache Keys',
'Cannot be empty': 'Nie może być puste',
'Change Password': 'Zmień hasło',
'change password': 'change password',
'Check to delete': 'Zaznacz aby usunąć',
'Check to delete:': 'testasp.vulnweb.com',
'Clear CACHE?': 'Clear CACHE?',
'Clear DISK': 'Clear DISK',
'Clear RAM': 'Clear RAM',
'Client IP': 'IP klienta',
'Community': 'Community',
'Components and Plugins': 'Components and Plugins',
'Controller': 'Kontroler',
'Copyright': 'Copyright',
'Created By': 'Created By',
'Created On': 'Created On',
'Current request': 'Aktualne żądanie',
'Current response': 'Aktualna odpowiedź',
'Current session': 'Aktualna sesja',
'customize me!': 'dostosuj mnie!',
'data uploaded': 'dane wysłane',
'Database': 'baza danych',
'Database %s select': 'wybór z bazy danych %s',
'db': 'baza danych',
'DB Model': 'Model bazy danych',
'Delete:': 'Usuń:',
'Demo': 'Demo',
'Deployment Recipes': 'Deployment Recipes',
'Description': 'Opis',
'design': 'projektuj',
'DISK': 'DISK',
'Disk Cache Keys': 'Disk Cache Keys',
'Disk Cleared': 'Disk Cleared',
'Documentation': 'Documentation',
"Don't know what to do?": "Don't know what to do?",
'done!': 'zrobione!',
'Download': 'Download',
'E-mail': 'Adres e-mail',
'Edit': 'Edycja',
'Edit current record': 'Edytuj obecny rekord',
'edit profile': 'edit profile',
'Edit Profile': 'Edytuj profil',
'Edit This App': 'Edytuj tę aplikację',
'Email and SMS': 'Email and SMS',
'enter an integer between %(min)g and %(max)g': 'enter an integer between %(min)g and %(max)g',
'Errors': 'Errors',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'FAQ': 'FAQ',
'First name': 'Imię',
'Forms and Validators': 'Forms and Validators',
'Free Applications': 'Free Applications',
'Function disabled': 'Funkcja wyłączona',
'Group ID': 'ID grupy',
'Groups': 'Groups',
'Hello World': 'Witaj Świecie',
'Home': 'Home',
'How did you get here?': 'How did you get here?',
'import': 'import',
'Import/Export': 'Importuj/eksportuj',
'Index': 'Indeks',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'Internal State': 'Stan wewnętrzny',
'Introduction': 'Introduction',
'Invalid email': 'Błędny adres email',
'Invalid Query': 'Błędne zapytanie',
'invalid request': 'Błędne żądanie',
'Is Active': 'Is Active',
'Key': 'Key',
'Last name': 'Nazwisko',
'Layout': 'Układ',
'Layout Plugins': 'Layout Plugins',
'Layouts': 'Layouts',
'Live Chat': 'Live Chat',
'login': 'login',
'Login': 'Zaloguj',
'logout': 'logout',
'Logout': 'Wyloguj',
'Lost Password': 'Przypomnij hasło',
'Lost password?': 'Lost password?',
'Main Menu': 'Menu główne',
'Manage Cache': 'Manage Cache',
'Menu Model': 'Model menu',
'Modified By': 'Modified By',
'Modified On': 'Modified On',
'My Sites': 'My Sites',
'Name': 'Nazwa',
'New Record': 'Nowy rekord',
'new record inserted': 'nowy rekord został wstawiony',
'next 100 rows': 'następne 100 wierszy',
'No databases in this application': 'Brak baz danych w tej aplikacji',
'Object or table name': 'Object or table name',
'Online examples': 'Kliknij aby przejść do interaktywnych przykładów',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'Origin': 'Źródło',
'Other Plugins': 'Other Plugins',
'Other Recipes': 'Other Recipes',
'Overview': 'Overview',
'Password': 'Hasło',
"Password fields don't match": 'Pola hasła nie są zgodne ze sobą',
'Plugins': 'Plugins',
'Powered by': 'Zasilane przez',
'Preface': 'Preface',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'Python': 'Python',
'Query:': 'Zapytanie:',
'Quick Examples': 'Quick Examples',
'RAM': 'RAM',
'RAM Cache Keys': 'RAM Cache Keys',
'Ram Cleared': 'Ram Cleared',
'Recipes': 'Recipes',
'Record': 'rekord',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'Record ID': 'ID rekordu',
'Record id': 'id rekordu',
'Register': 'Zarejestruj',
'register': 'register',
'Registration identifier': 'Registration identifier',
'Registration key': 'Klucz rejestracji',
'Reset Password key': 'Reset Password key',
'Role': 'Rola',
'Rows in Table': 'Wiersze w tabeli',
'Rows selected': 'Wybrane wiersze',
'Semantic': 'Semantic',
'Services': 'Services',
'Size of cache:': 'Size of cache:',
'state': 'stan',
'Statistics': 'Statistics',
'Stylesheet': 'Arkusz stylów',
'submit': 'submit',
'Submit': 'Wyślij',
'Support': 'Support',
'Sure you want to delete this object?': 'Czy na pewno chcesz usunąć ten obiekt?',
'Table': 'tabela',
'Table name': 'Nazwa tabeli',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '&quot;Zapytanie&quot; jest warunkiem postaci &quot;db.tabela1.pole1==&#x27;wartość&#x27;&quot;. Takie coś jak &quot;db.tabela1.pole1==db.tabela2.pole2&quot; oznacza SQL JOIN.',
'The Core': 'The Core',
'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view %s': 'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view %s',
'The Views': 'The Views',
'This App': 'This App',
'This email already has an account': 'This email already has an account',
'Time in Cache (h:m:s)': 'Time in Cache (h:m:s)',
'Timestamp': 'Znacznik czasu',
'Twitter': 'Twitter',
'unable to parse csv file': 'nie można sparsować pliku csv',
'Update:': 'Uaktualnij:',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...) for NOT to build more complex queries.': 'Użyj (...)&amp;(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...) jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań.',
'User %(id)s Registered': 'Użytkownik %(id)s został zarejestrowany',
'User ID': 'ID użytkownika',
'Verify Password': 'Potwierdź hasło',
'Videos': 'Videos',
'View': 'Widok',
'Welcome': 'Welcome',
'Welcome %s': 'Welcome %s',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'Welcome to web2py!': 'Welcome to web2py!',
'Which called the function %s located in the file %s': 'Which called the function %s located in the file %s',
'Working...': 'Working...',
'You are successfully running web2py': 'You are successfully running web2py',
'You can modify this application and adapt it to your needs': 'You can modify this application and adapt it to your needs',
'You visited the url %s': 'You visited the url %s',
}