Peeking at file "demo_app3/languages/cs-cz.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
# coding: utf-8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;update&quot; je voliteľný výraz ako &quot;field1=&#x27;newvalue&#x27;&quot;. Nemôžete upravovať alebo zmazať výsledky JOINu',
'%s rows deleted': '%s zmazaných záznamů',
'%s rows updated': '%s upravených záznamů',
'%Y-%m-%d': '%d.%m.%Y',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%d.%m.%Y %H:%M:%S',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'About': 'About',
'Access Control': 'Access Control',
'Administrative Interface': 'Administrative Interface',
'Administrative interface': 'pro administrátorské rozhranie kliknite sem',
'Ajax Recipes': 'Ajax Recipes',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin je zakázaný bez zabezpečeného spojení',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Opravdu chceš odstranit tento objekt?',
'Available databases and tables': 'Dostupné databáze a tabuľky',
'Buy this book': 'Buy this book',
'cache': 'cache',
'Cannot be empty': 'Nemůže být prázdné',
'Change password': 'Změna hesla',