Peeking at file "demo_app3/languages/ro.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
# coding: utf-8
{
'!=': '!=',
'!langcode!': 'ro',
'!langname!': 'Română',
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;update&quot; (actualizează) este o expresie opțională precum &quot;câmp1=&#x27;valoare_nouă&#x27;&quot;. Nu puteți actualiza sau șterge rezultatele unui JOIN',
'%(nrows)s records found': '%(nrows)s înregistrări găsite',
'%d days ago': '%d days ago',
'%d weeks ago': '%d weeks ago',
'%s %%{row} deleted': '%s linii șterse',
'%s %%{row} updated': '%s linii actualizate',
'%s selected': '%s selectat(e)',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'(something like "it-it")': '(ceva ce seamănă cu "it-it")',
'1 day ago': '1 day ago',
'1 week ago': '1 week ago',
'<': '<',
'<=': '<=',
'=': '=',
'>': '>',
'>=': '>=',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'A new version of web2py is available': 'O nouă versiune de web2py este disponibilă',
'A new version of web2py is available: %s': 'O nouă versiune de web2py este disponibilă: %s',
'About': 'Despre',
'about': 'despre',
'About application': 'Despre aplicație',
'Access Control': 'Control acces',
'Add': 'Adaugă',
'additional code for your application': 'cod suplimentar pentru aplicația dvs.',
'admin disabled because no admin password': 'administrare dezactivată deoarece parola de administrator nu a fost furnizată',
'admin disabled because not supported on google app engine': 'administrare dezactivată deoarece funcționalitatea nu e suportat pe Google App Engine',
'admin disabled because unable to access password file': 'administrare dezactivată deoarece nu există acces la fișierul cu parole',
'Admin is disabled because insecure channel': 'Adminstrarea este dezactivată deoarece conexiunea nu este sigură',
'Admin is disabled because unsecure channel': 'Administrarea este dezactivată deoarece conexiunea nu este securizată',
'Administration': 'Administrare',
'Administrative Interface': 'Interfață administrare',
'Administrator Password:': 'Parolă administrator:',
'Ajax Recipes': 'Rețete Ajax',
'And': 'Și',
'and rename it (required):': 'și renumiți (obligatoriu):',
'and rename it:': 'și renumiți:',
'appadmin': 'appadmin',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin dezactivat deoarece conexiunea nu e sigură',
'application "%s" uninstalled': 'aplicația "%s" a fost dezinstalată',
'application compiled': 'aplicația a fost compilată',
'application is compiled and cannot be designed': 'aplicația este compilată și nu poate fi editată',
'Are you sure you want to delete file "%s"?': 'Sigur ștergeți fișierul "%s"?',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Sigur ștergeți acest obiect?',
'Are you sure you want to uninstall application "%s"': 'Sigur dezinstalați aplicația "%s"',
'Are you sure you want to uninstall application "%s"?': 'Sigur dezinstalați aplicația "%s"?',
'ATTENTION: Login requires a secure (HTTPS) connection or running on localhost.': 'ATENȚIE: Nu vă puteți conecta decât utilizând o conexiune securizată (HTTPS) sau rulând aplicația pe computerul local.',
'ATTENTION: TESTING IS NOT THREAD SAFE SO DO NOT PERFORM MULTIPLE TESTS CONCURRENTLY.': 'ATENȚIE: Nu puteți efectua mai multe teste o dată deoarece lansarea în execuție a mai multor subpocese nu este sigură.',
'ATTENTION: you cannot edit the running application!': 'ATENȚIE: nu puteți edita o aplicație în curs de execuție!',
'Authentication': 'Autentificare',
'Available Databases and Tables': 'Baze de date și tabele disponibile',
'Back': 'Înapoi',
'Buy this book': 'Cumpără această carte',
'Cache': 'Cache',
'cache': 'cache',
'Cache Keys': 'Chei cache',
'cache, errors and sessions cleaned': 'cache, erori și sesiuni golite',
'Cannot be empty': 'Nu poate fi vid',
'Cannot compile: there are errors in your app. Debug it, correct errors and try again.': 'Compilare imposibilă: aplicația conține erori. Debogați aplicația și încercați din nou.',
'cannot create file': 'fișier imposibil de creat',
'cannot upload file "%(filename)s"': 'imposibil de încărcat fișierul &quot;%(filename)s&quot;',
'Change Password': 'Schimbare parolă',
'Change password': 'Schimbare parolă',
'change password': 'schimbare parolă',
'check all': 'coșați tot',
'Check to delete': 'Coșați pentru a șterge',
'clean': 'golire',
'Clear': 'Golește',
'Clear CACHE?': 'Clear CACHE?',
'Clear DISK': 'Clear DISK',
'Clear RAM': 'Clear RAM',
'click to check for upgrades': 'Clic pentru a verifica dacă există upgrade-uri',
'Client IP': 'IP client',
'Community': 'Comunitate',
'compile': 'compilare',
'compiled application removed': 'aplicația compilată a fost ștearsă',
'Components and Plugins': 'Componente și plugin-uri',
'contains': 'conține',
'Controller': 'Controlor',
'Controllers': 'Controlori',
'controllers': 'controlori',
'Copyright': 'Drepturi de autor',
'create file with filename:': 'crează fișier cu numele:',
'Create new application': 'Creați aplicație nouă',
'create new application:': 'crează aplicație nouă:',
'Created By': 'Created By',
'Created On': 'Created On',
'crontab': 'crontab',
'Current request': 'Cerere curentă',
'Current response': 'Răspuns curent',
'Current session': 'Sesiune curentă',
'currently saved or': 'în prezent salvat sau',
'customize me!': 'Personalizează-mă!',
'data uploaded': 'date încărcate',
'Database': 'bază de date',
'Database %s select': 'selectare bază de date %s',
'database administration': 'administrare bază de date',
'Date and Time': 'Data și ora',
'db': 'db',
'DB Model': 'Model bază de date',
'defines tables': 'definire tabele',
'Delete': 'Șterge',
'delete': 'șterge',
'delete all checked': 'șterge tot ce e coșat',
'Delete:': 'Șterge:',
'Demo': 'Demo',
'Deploy on Google App Engine': 'Instalare pe Google App Engine',
'Deployment Recipes': 'Rețete de instalare',
'Description': 'Descriere',
'design': 'design',
'DESIGN': 'DESIGN',
'Design for': 'Design pentru',
'DISK': 'DISK',
'Disk Cache Keys': 'Chei cache de disc',
'Disk Cleared': 'Disk Cleared',
'Documentation': 'Documentație',
"Don't know what to do?": 'Nu știți ce să faceți?',
'done!': 'gata!',
'Download': 'Descărcare',
'E-mail': 'E-mail',
'E-mail invalid': 'E-mail invalid',
'edit': 'editare',
'EDIT': 'EDITARE',
'Edit': 'Editare',
'Edit application': 'Editare aplicație',
'edit controller': 'editare controlor',
'Edit current record': 'Editare înregistrare curentă',
'Edit Profile': 'Editare profil',
'edit profile': 'editare profil',
'Edit This App': 'Editați această aplicație',
'Editing file': 'Editare fișier',
'Editing file "%s"': 'Editare fișier "%s"',
'Email and SMS': 'E-mail și SMS',
'enter a number between %(min)g and %(max)g': 'introduceți un număr între %(min)g și %(max)g',
'enter an integer between %(min)g and %(max)g': 'introduceți un întreg între %(min)g și %(max)g',
'Error logs for "%(app)s"': 'Log erori pentru "%(app)s"',
'errors': 'erori',
'Errors': 'Erori',
'Export': 'Export',
'export as csv file': 'exportă ca fișier csv',
'exposes': 'expune',
'extends': 'extinde',
'failed to reload module': 'reîncarcare modul nereușită',
'False': 'Neadevărat',
'FAQ': 'Întrebări frecvente',
'file "%(filename)s" created': 'fișier "%(filename)s" creat',
'file "%(filename)s" deleted': 'fișier "%(filename)s" șters',
'file "%(filename)s" uploaded': 'fișier "%(filename)s" încărcat',
'file "%(filename)s" was not deleted': 'fișierul "%(filename)s" n-a fost șters',
'file "%s" of %s restored': 'fișier "%s" de %s restaurat',
'file changed on disk': 'fișier modificat pe disc',
'file does not exist': 'fișier inexistent',
'file saved on %(time)s': 'fișier salvat %(time)s',
'file saved on %s': 'fișier salvat pe %s',
'First name': 'Prenume',
'Forbidden': 'Interzis',
'Forms and Validators': 'Formulare și validatori',
'Free Applications': 'Aplicații gratuite',
'Functions with no doctests will result in [passed] tests.': 'Funcțiile fără doctests vor genera teste [trecute].',
'Group %(group_id)s created': 'Grup %(group_id)s creat',
'Group ID': 'ID grup',
'Group uniquely assigned to user %(id)s': 'Grup asociat în mod unic utilizatorului %(id)s',
'Groups': 'Grupuri',
'Hello World': 'Salutare lume',
'help': 'ajutor',
'Home': 'Acasă',
'How did you get here?': 'Cum ați ajuns aici?',
'htmledit': 'editare html',
'import': 'import',
'Import/Export': 'Import/Export',
'includes': 'include',
'Index': 'Index',
'insert new': 'adaugă nou',
'insert new %s': 'adaugă nou %s',
'Installed applications': 'Aplicații instalate',
'internal error': 'eroare internă',
'Internal State': 'Stare internă',
'Introduction': 'Introducere',
'Invalid action': 'Acțiune invalidă',
'Invalid email': 'E-mail invalid',
'invalid password': 'parolă invalidă',
'Invalid password': 'Parolă invalidă',
'Invalid Query': 'Interogare invalidă',
'invalid request': 'cerere invalidă',
'invalid ticket': 'tichet invalid',
'Is Active': 'set|set&set',
'Key': 'Key',
'language file "%(filename)s" created/updated': 'fișier de limbă &quot;%(filename)s&quot; creat/actualizat',
'Language files (static strings) updated': 'Fișierele de limbă (șirurile statice de caractere) actualizate',
'languages': 'limbi',
'Languages': 'Limbi',
'languages updated': 'limbi actualizate',
'Last name': 'Nume',
'Last saved on:': 'Ultima salvare:',
'Layout': 'Șablon',
'Layout Plugins': 'Șablon plugin-uri',
'Layouts': 'Șabloane',
'License for': 'Licență pentru',
'Live Chat': 'Chat live',
'loading...': 'încarc...',
'Logged in': 'Logat',
'Logged out': 'Delogat',
'Login': 'Autentificare',
'login': 'autentificare',
'Login to the Administrative Interface': 'Logare interfață de administrare',
'logout': 'ieșire',
'Logout': 'Ieșire',
'Lost Password': 'Parolă pierdută',
'Lost password?': 'Parolă pierdută?',
'Main Menu': 'Meniu principal',
'Manage Cache': 'Manage Cache',
'Menu Model': 'Model meniu',
'merge': 'unește',
'Models': 'Modele',
'models': 'modele',
'Modified By': 'Modified By',
'Modified On': 'Modified On',
'Modules': 'Module',
'modules': 'module',
'My Sites': 'Site-urile mele',
'Name': 'Nume',
'New': 'Nou',
'new application "%s" created': 'aplicația nouă "%s" a fost creată',
'New password': 'Parola nouă',
'New Record': 'Înregistrare nouă',
'new record inserted': 'înregistrare nouă adăugată',
'next 100 rows': 'următoarele 100 de linii',
'NO': 'NU',
'No databases in this application': 'Aplicație fără bază de date',
'Object or table name': 'Obiect sau nume de tabel',
'Old password': 'Parola veche',
'Online examples': 'Exemple online',
'Or': 'Sau',
'or import from csv file': 'sau importă din fișier csv',
'or provide application url:': 'sau furnizează adresă url:',
'Origin': 'Origine',
'Original/Translation': 'Original/Traducere',
'Other Plugins': 'Alte plugin-uri',
'Other Recipes': 'Alte rețete',
'Overview': 'Prezentare de ansamblu',
'pack all': 'împachetează toate',
'pack compiled': 'pachet compilat',
'Password': 'Parola',
"Password fields don't match": 'Câmpurile de parolă nu se potrivesc',
'Peeking at file': 'Vizualizare fișier',
'please input your password again': 'introduceți parola din nou',
'Plugins': 'Plugin-uri',
'Powered by': 'Pus în mișcare de',
'Preface': 'Prefață',
'previous 100 rows': '100 de linii anterioare',
'Profile': 'Profil',
'Python': 'Python',
'Query': 'Interogare',
'Query:': 'Interogare:',
'Quick Examples': 'Exemple rapide',
'RAM': 'RAM',
'RAM Cache Keys': 'Chei cache RAM',
'Ram Cleared': 'Ram Cleared',
'Recipes': 'Rețete',
'Record': 'înregistrare',
'record does not exist': 'înregistrare inexistentă',
'Record ID': 'ID înregistrare',
'Record id': 'id înregistrare',
'register': 'înregistrare',
'Register': 'Înregistrare',
'Registration identifier': 'Identificator de autentificare',
'Registration key': 'Cheie înregistrare',
'Registration successful': 'Autentificare reușită',
'Remember me (for 30 days)': 'Ține-mă minte (timp de 30 de zile)',
'remove compiled': 'șterge compilate',
'Request reset password': 'Cerere resetare parolă',
'Reset Password key': 'Cheie restare parolă',
'Resolve Conflict file': 'Fișier rezolvare conflict',
'restore': 'restaurare',
'revert': 'revenire',
'Role': 'Rol',
'Rows in Table': 'Linii în tabel',
'Rows selected': 'Linii selectate',
'save': 'salvare',
'Save profile': 'Salvează profil',
'Saved file hash:': 'Hash fișier salvat:',
'Search': 'Căutare',
'Semantic': 'Semantică',
'Services': 'Servicii',
'session expired': 'sesiune expirată',
'shell': 'line de commandă',
'site': 'site',
'Size of cache:': 'Size of cache:',
'some files could not be removed': 'anumite fișiere n-au putut fi șterse',
'starts with': 'începe cu',
'state': 'stare',
'static': 'static',
'Static files': 'Fișiere statice',
'Statistics': 'Statistics',
'Stylesheet': 'Foaie de stiluri',
'Submit': 'Înregistrează',
'submit': 'submit',
'Support': 'Suport',
'Sure you want to delete this object?': 'Sigur ștergeți acest obiect?',
'Table': 'tabel',
'Table name': 'Nume tabel',
'test': 'test',
'Testing application': 'Testare aplicație',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '&quot;Interogarea (query)&quot; este o condiție de tipul &quot;db.tabel1.câmp1==&#x27;valoare&#x27;&quot;. Ceva de genul &quot;db.tabel1.câmp1==db.tabel2.câmp2&quot; generează un JOIN SQL.',
'the application logic, each URL path is mapped in one exposed function in the controller': 'logica aplicației, fiecare rută URL este mapată într-o funcție expusă de controlor',
'The Core': 'Nucleul',
'the data representation, define database tables and sets': 'reprezentarea datelor, definește tabelele bazei de date și seturile (de date)',
'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view %s': 'Fișierul produce un dicționar care a fost prelucrat de vederea %s',
'the presentations layer, views are also known as templates': 'nivelul de prezentare, vederile sunt de asemenea numite și șabloane',
'The Views': 'Vederile',
'There are no controllers': 'Nu există controlori',
'There are no models': 'Nu există modele',
'There are no modules': 'Nu există module',
'There are no static files': 'Nu există fișiere statice',
'There are no translators, only default language is supported': 'Nu există traduceri, doar limba implicită este suportată',
'There are no views': 'Nu există vederi',
'these files are served without processing, your images go here': 'aceste fișiere sunt servite fără procesare, imaginea se plasează acolo',
'This App': 'Această aplicație',
'This email already has an account': 'This email already has an account',
'This is a copy of the scaffolding application': 'Aceasta este o copie a aplicației schelet',
'This is the %(filename)s template': 'Aceasta este șablonul fișierului %(filename)s',
'Ticket': 'Tichet',
'Time in Cache (h:m:s)': 'Time in Cache (h:m:s)',
'Timestamp': 'Moment în timp (timestamp)',
'to previous version.': 'la versiunea anterioară.',
'too short': 'prea scurt',
'translation strings for the application': 'șiruri de caractere folosite la traducerea aplicației',
'True': 'Adevărat',
'try': 'încearcă',
'try something like': 'încearcă ceva de genul',
'Twitter': 'Twitter',
'Unable to check for upgrades': 'Imposibil de verificat dacă există actualizări',
'unable to create application "%s"': 'imposibil de creat aplicația "%s"',
'unable to delete file "%(filename)s"': 'imposibil de șters fișierul &quot;%(filename)s&quot;',
'Unable to download': 'Imposibil de descărcat',
'Unable to download app': 'Imposibil de descărcat aplicația',
'unable to parse csv file': 'imposibil de analizat fișierul csv',
'unable to uninstall "%s"': 'imposibil de dezinstalat "%s"',
'uncheck all': 'decoșează tot',
'uninstall': 'dezinstalează',
'update': 'actualizează',
'update all languages': 'actualizează toate limbile',
'Update:': 'Actualizare:',
'upload application:': 'incarcă aplicația:',
'Upload existing application': 'Încarcă aplicația existentă',
'upload file:': 'încarcă fișier:',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...) for NOT to build more complex queries.': 'Folosiți (...)&amp;(...) pentru AND, (...)|(...) pentru OR, și ~(...) pentru NOT, pentru a crea interogări complexe.',
'User %(id)s Logged-in': 'Utilizator %(id)s autentificat',
'User %(id)s Logged-out': 'Utilizator %(id)s delogat',
'User %(id)s Password changed': 'Parola utilizatorului %(id)s a fost schimbată',
'User %(id)s Password reset': 'Resetare parola utilizator %(id)s',
'User %(id)s Profile updated': 'Profil utilizator %(id)s actualizat',
'User %(id)s Registered': 'Utilizator %(id)s înregistrat',
'User ID': 'ID utilizator',
'value already in database or empty': 'Valoare existentă în baza de date sau vidă',
'Verify Password': 'Verifică parola',
'versioning': 'versiuni',
'Videos': 'Video-uri',
'View': 'Vedere',
'view': 'vedere',
'Views': 'Vederi',
'views': 'vederi',
'web2py is up to date': 'web2py este la zi',
'web2py Recent Tweets': 'Ultimele tweet-uri web2py',
'Welcome': 'Bine ați venit',
'Welcome %s': 'Bine ați venit %s',
'Welcome to web2py': 'Bun venit la web2py',
'Welcome to web2py!': 'Bun venit la web2py!',
'Which called the function %s located in the file %s': 'Care a apelat funcția %s prezentă în fișierul %s',
'Working...': 'Working...',
'YES': 'DA',
'You are successfully running web2py': 'Rulați cu succes web2py',
'You can modify this application and adapt it to your needs': 'Puteți modifica și adapta aplicația nevoilor dvs.',
'You visited the url %s': 'Ați vizitat adresa %s',
}