Peeking at file "demo_app3/languages/sk-sk.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
# coding: utf-8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;update&quot; je voliteľný výraz ako &quot;field1=&#x27;newvalue&#x27;&quot;. Nemôžete upravovať alebo zmazať výsledky JOINu',
'%s rows deleted': '%s zmazaných záznamov',
'%s rows updated': '%s upravených záznamov',
'%Y-%m-%d': '%d.%m.%Y',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%d.%m.%Y %H:%M:%S',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'An error occured, please [[reload %s]] the page',
'About': 'About',
'Access Control': 'Access Control',
'Administrative Interface': 'Administrative Interface',
'Administrative interface': 'pre administrátorské rozhranie kliknite sem',
'Ajax Recipes': 'Ajax Recipes',
'An error occured, please %s the page': 'An error occured, please %s the page',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin je zakázaný bez zabezpečeného spojenia',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Are you sure you want to delete this object?',
'Available databases and tables': 'Dostupné databázy a tabuľky',
'Buy this book': 'Buy this book',
'cache': 'cache',
'Cannot be empty': 'Nemôže byť prázdne',
'Check to delete': 'Označiť na zmazanie',
'Client IP': 'Client IP',
'Community': 'Community',
'Components and Plugins': 'Components and Plugins',
'Controller': 'Controller',
'Copyright': 'Copyright',
'Created By': 'Created By',
'Created On': 'Created On',
'Current request': 'Aktuálna požiadavka',
'Current response': 'Aktuálna odpoveď',
'Current session': 'Aktuálne sedenie',
'customize me!': 'prispôsob ma!',
'data uploaded': 'údaje naplnené',
'Database': 'Databáza',
'database': 'databáza',
'database %s select': 'databáza %s výber',
'db': 'db',
'DB Model': 'DB Model',
'Delete:': 'Zmazať:',
'Demo': 'Demo',
'Deployment Recipes': 'Deployment Recipes',
'Description': 'Popis',
'design': 'návrh',
'Documentation': 'Dokumentácia',
"Don't know what to do?": "Don't know what to do?",
'done!': 'hotovo!',
'Download': 'Download',
'E-mail': 'E-mail',
'Edit': 'Upraviť',
'Edit current record': 'Upraviť aktuálny záznam',
'Edit Profile': 'Upraviť profil',
'Email and SMS': 'Email and SMS',
'enter an integer between %(min)g and %(max)g': 'enter an integer between %(min)g and %(max)g',
'Errors': 'Errors',
'export as csv file': 'exportovať do csv súboru',
'FAQ': 'FAQ',
'First name': 'Krstné meno',
'Forms and Validators': 'Forms and Validators',
'Free Applications': 'Free Applications',
'Group ID': 'ID skupiny',
'Groups': 'Groups',
'Hello World': 'Ahoj svet',
'Home': 'Home',
'How did you get here?': 'How did you get here?',
'Import/Export': 'Import/Export',
'Index': 'Index',
'insert new': 'vložiť nový záznam',
'insert new %s': 'vložiť nový záznam %s',
'Internal State': 'Vnútorný stav',
'Introduction': 'Introduction',
'Invalid email': 'Neplatný email',
'Invalid password': 'Nesprávne heslo',
'Invalid Query': 'Neplatná otázka',
'invalid request': 'Neplatná požiadavka',
'Is Active': 'Is Active',
'Last name': 'Priezvisko',
'Layout': 'Layout',
'Layout Plugins': 'Layout Plugins',
'Layouts': 'Layouts',
'Live Chat': 'Live Chat',
'located in the file': 'nachádzajúci sa v súbore',
'Logged in': 'Prihlásený',
'Logged out': 'Odhlásený',
'login': 'prihlásiť',
'Login': 'Login',
'logout': 'odhlásiť',
'Lost Password': 'Stratené heslo?',
'Lost password?': 'Lost password?',
'lost password?': 'stratené heslo?',
'Menu Model': 'Menu Model',
'Modified By': 'Modified By',
'Modified On': 'Modified On',
'My Sites': 'My Sites',
'Name': 'Meno',
'New password': 'Nové heslo',
'New Record': 'Nový záznam',
'new record inserted': 'nový záznam bol vložený',
'next 100 rows': 'ďalších 100 riadkov',
'No databases in this application': 'V tejto aplikácii nie sú databázy',
'Object or table name': 'Object or table name',