Peeking at file "demo_app3/languages/uk.py"

<<back Edit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
# coding: utf-8
{
'!langcode!': 'uk',
'!langname!': 'Українська',
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '&quot;Оновити&quot; це додатковий вираз, такий, як &quot;field1=&#x27;нове_значення&#x27;&quot;. Ви не можете змінювати або вилучати дані об&#x27;єднаних таблиць.',
'%d days ago': '%d %%{день} тому',
'%d hours ago': '%d %%{годину} тому',
'%d minutes ago': '%d %%{хвилину} тому',
'%d months ago': '%d %%{місяць} тому',
'%d secods ago': '%d %%{секунду} тому',
'%d weeks ago': '%d %%{тиждень} тому',
'%d years ago': '%d %%{рік} тому',
'%s %%{row} deleted': 'Вилучено %s %%{рядок}',
'%s %%{row} updated': 'Змінено %s %%{рядок}',
'%s selected': 'Вибрано %s %%{запис}',
'%Y-%m-%d': '%Y/%m/%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y/%m/%d %H:%M:%S',
'1 day ago': '1 день тому',
'1 hour ago': '1 годину тому',
'1 minute ago': '1 хвилину тому',
'1 month ago': '1 місяць тому',
'1 second ago': '1 секунду тому',
'1 week ago': '1 тиждень тому',
'1 year ago': '1 рік тому',
'@markmin\x01(**%.0d MB**)': '(**``%.0d``:red МБ**)',
'@markmin\x01**%(items)s** %%{item(items)}, **%(bytes)s** %%{byte(bytes)}': '**%(items)s** %%{елемент(items)}, **%(bytes)s** %%{байт(bytes)}',
'@markmin\x01``**not available**``:red (requires the Python [[guppy http://pypi.python.org/pypi/guppy/ popup]] library)': '``**нема в наявності**``:red (потребує Пітонівської бібліотеки [[guppy [посилання відкриється у новому вікні] http://pypi.python.org/pypi/guppy/ popup]])',
'@markmin\x01An error occured, please [[reload %s]] the page': 'Сталась помилка, будь-ласка [[перевантажте %s]] сторінку',
'@markmin\x01Cache contains items up to **%(hours)02d** %%{hour(hours)} **%(min)02d** %%{minute(min)} **%(sec)02d** %%{second(sec)} old.': 'Час життя об&#x27;єктів в КЕШІ сягає **%(hours)02d** %%{годину(hours)} **%(min)02d** %%{хвилину(min)} та **%(sec)02d** %%{секунду(sec)}.',
'@markmin\x01DISK contains items up to **%(hours)02d** %%{hour(hours)} **%(min)02d** %%{minute(min)} **%(sec)02d** %%{second(sec)} old.': 'Час життя об&#x27;єктів в ДИСКОВОМУ КЕШІ сягає **%(hours)02d** %%{годину(hours)} **%(min)02d** %%{хвилину(min)} та **%(sec)02d** %%{секунду(sec)}.',
'@markmin\x01Hit Ratio: **%(ratio)s%%** (**%(hits)s** %%{hit(hits)} and **%(misses)s** %%{miss(misses)})': 'Оцінка поцілювання: **%(ratio)s%%** (**%(hits)s** %%{поцілювання(hits)} та **%(misses)s** %%{схибнення(misses)})',
'@markmin\x01Number of entries: **%s**': 'Кількість входжень: ``**%s**``:red',
'@markmin\x01RAM contains items up to **%(hours)02d** %%{hour(hours)} **%(min)02d** %%{minute(min)} **%(sec)02d** %%{second(sec)} old.': 'Час життя об&#x27;єктів в ОЗП-КЕШІ сягає **%(hours)02d** %%{годину(hours)} **%(min)02d** %%{хвилину(min)} та **%(sec)02d** %%{секунду(sec)}.',
'About': 'Про додаток',
'Access Control': 'Контроль доступу',
'Administrative Interface': 'Адміністративний інтерфейс',
'Ajax Recipes': 'Рецепти для Ajax',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'використовується незахищенний канал (HTTP). Appadmin вимкнено',
'Are you sure you want to delete this object?': 'Ви впевнені, що хочете вилучити цей об&#x27;єкт?',
'Available Databases and Tables': 'Доступні бази даних та таблиці',
'Buy this book': 'Купити книжку',
'cache': 'кеш',
'Cache': 'Кеш',
'Cache Keys': 'Ключі кешу',
'Cannot be empty': 'Порожнє значення неприпустиме',
'Change password': 'Змінити пароль',